Képviselő-testület ülés – 2021. május 26.

Az ülés kezdete: 2021. május 26. (szerda)

Polgármesteri döntések:

72/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, azt elfogadom. (DOC, 18 kb)

73/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletei szerint elfogadom. (DOC, 18 kb)

74/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadom. (DOC, 18 kb)

75/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyom, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadom. (DOC, 19 kb)

76/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását 2021. június 1. hatállyal elfogadom, és azt a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyom. (DOC, 18 kb)

77/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést – az előterjesztés mellékletét képező tartalommal – elfogadom. (DOC, 18 kb)

78/2021. (V.26.) önkormányzati határozat az utcaseprű gép beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek az alábbi gazdasági szereplőt nevezem meg (DOC, 19 kb)