Képviselő-testület ülés – 2021. március 11.

Az ülés kezdete: 2021. március 11. (csütörtök)

Polgármesteri döntések:

25/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az alpolgármester tiszteletdíjáról (DOC, 18 kb)

26/2021. (III.11.) önkormányzati határozat alpolgármester költségtérítéséről (DOC, 18 kb)

27/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal és a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről megkötendő megállapodásról (DOC, 18 kb)

28/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Programról (DOC, 18 kb)

29/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a beszerzési szabályzat 11. pontja alapján a térfigyelő kamerarendszer telepítése tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplők felkéréséről (DOC, 19 kb)

30/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a Zánka belterület 576/3 hrsz-ú ingatlanon álló „Napsugár büfé” elnevezésű épület vételi ajánlatáról (DOC, 18 kb)

31/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a Zánkai Strandfürdő őrző-védő, valamint strandüzemeltetési feladatok ellátása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás eredménytelenségéről (DOC, 18 kb)

32/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a beszerzési szabályzat 11. pontja alapján a Zánkai Strandfürdő őrző-védő, valamint a strandüzemeltetési feladatainak (jegyellenőrzés, takarítás, zöldterület karbantartás) ellátása tárgyában megismételt beszerzési eljárásról (DOC, 18 kb)

33/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az 5/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján a Zánka belterület 577/1 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlant forgalomképtelen vagyonnak, míg a Zánka belterület 577/2 és 577/3 hrsz-ú ingatlanokat forgalomképes vagyonnak minősítéséről (DOC, 18 kb)

34/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Zánka belterület 577/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképes ingatlan, továbbá az 1/1 arányú tulajdonát képező az 577/3 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű forgalomképes ingatlan értékesítéséről (DOC, 18 kb)

35/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Zánka belterület 314/21 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképes ingatlan értékesítéséről (DOC, 18 kb)

36/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Zánka belterület 117 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképes ingatlan értékesítéséről (DOC, 18 kb)

37/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az utcaseprő gép beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásról (DOC, 18 kb)

38/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az utcaseprő gép beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a megadott becsült érték összegével (20.000.000 Ft + áfa) az önkormányzat rendelkezik, amely összeget saját forrásból, a 2021. évi költségvetés terhére biztosít (DOC, 18 kb)

39/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az utcaseprő gép beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást elbíráló bizottság tagjairól (DOC, 18 kb)

40/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az utcaseprő gép beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges dokumentumokat elfogadásáról (DOC, 18 kb)

41/2021. (III.11.) önkormányzati határozat az utcaseprő gép beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának megindításáról (DOC, 18 kb)

42/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint, és ezzel együtt az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadásáról (DOC, 18 kb)

43/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a beszerzési szabályzat 12. pontja alapján „Szabadvízi strandok fejlesztése IV. ütem” elnevezésű projekt keretében a strand zöldterületének növények újratelepítése tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban a gazdasági szereplők felkéréséről (DOC, 19 kb)

44/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal és a Nivegy-völgyi Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről megkötendő megállapodásról (DOC, 18 kb)

45/2021. (III.11.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal és a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 2020. április 1. napján kötött megállapodás módosításáról (DOC, 18 kb)

46/2021. (III.11.) önkormányzati határozat eljárva a zánkai strand és község fenntartási munkáknak beszerzése tárgyában a NIVEGY TRANS Kft. árajánlatának elfogadásáról (DOC, 18 kb)