Képviselő-testület ülés – 2022. február 10.

Zánka Község Önkormányzata nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete: 2022. február 10. napja 16:00 óra
Az ülés helye: Zánka, Községháza – tárgyaló (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

Napirend:

 1. 2021. évi beszámoló a háziorvosi ellátás személyi és tárgyi feltételeiről
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 01 Beszámoló – háziorvos (DOC, 76 kb)
 2. 2021. évi beszámoló a fogászati alapellátás személyi és tárgyi feltételeiről
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 02 Beszámoló – fogorvos (DOC, 24 kb)
 3. 2021. évi beszámoló a védőnői szolgálat személyi és tárgyi feltételeiről
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 03 Beszámoló – védőnő (DOC, 24 kb)
 4. A közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása, a Faluház beszámolójának és házirendjének jóváhagyása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 04 Közművelődési szolgáltatási terv+házirend+beszámoló (PDF, 2 mb)
 5. Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 05 Munkaterv 2022 (DOC, 19 kb)
 6. Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
  Előterjesztő: dr. Varga Viktória jegyző
  Melléklet: 06 Tiszteletdíj – PM (DOC, 16 kb)
 7. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 07 Tiszteletdíj – APM (DOC,16 kb)
 8. A DRV Zrt. 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 08 DRV víz- és csatornaszolgáltatás támogatás (DOC,18 kb)
 9. Döntéshozatal a Zánkai Községi Strandra telepítendő táblás kerítés munkálatai, illetve anyagbeszerzése tárgyában indított beszerzési eljárásban
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 09 Strandi kerítés munkái és anyagbeszerzése (DOC, 23 kb)
 10. A Zánka 311/4 hrsz. alatti építési telek kedvezményes értékesítése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 10 Zánka 311_4 hrsz. ingatlanra érkezett vételi ajánlat (DOC, 21 kb)
 11. A Zánka 1054/21 hrsz. alatti építési telek kedvezményes értékesítése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 11 Zánka 1054_21 hrsz. ingatlanra érkezett vételi ajánlat (DOC, 21 kb)
 12. Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
  Előterjesztő: dr. Varga Viktória jegyző, HVI vezető
  Melléklet: 12 HVB póttagok választása (DOC, 21 kb)

További dokumentumok: