Képviselő-testület ülés – 2023. május 25.

Zánka Község Önkormányzata nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete: 2023. május 25. napja 15:30 óra
Az ülés helye: Zánka, Községháza – tárgyaló (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

Napirend:

 1. A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, és a belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 01 Zánka Zárszámadás 2022 (PDF, 5 mb)
 2. A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása és zárszámadása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 02 Közös Hivatal Zárszámadás 2022 (PDF, 602 kb)
 3. A településrendezési eszközök 7. számú módosítása – nyilatkozat új beépítésre szánt terület kijelöléséről
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 03 TRE 7. sz. HÉSZ módosítás – új beépítésre szánt terület kijelölése (DOC, 26 kb)
 4. A Zánkai Óvodában fennálló tulajdoni hányad ingyenes átvétele
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 04 Zánkai Óvodában fennálló tulajdoni hányad ingyenes átvétele (DOC, 27 kb)
 5. A Magyar Falu Program keretében történő, állami tulajdonú ingatlanok felajánlása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 05 MFP ingatlan felajánlása – 063_7 hrsz. (DOC, 171 kb)
 6. A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 06 Támgatási kérelem – ZNNÖ nemzetiségi tábor (DOC, 31 kb)
 7. Zánka Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékelése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 07 2022. évi gyermekvédelmi beszámoló Zánka (DOC, 38 kb)
 8. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díjainak véleményezése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 08 BSZAK térítési díjak (DOC, 33 kb)
 9. Steierlein László és Steierleinné Király Edit elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog törlése iránti kérelme
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet: 09 Steierlein László kérelme (DOC, 22 kb)
 10. Vegyes ügyek
  Melléklet: V1_Munkamegosztási megállapodás mód (DOC, 21 kb)

További dokumentumok: