Képviselő-testületi ülés – 2014. április 29.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Asszonyt és Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Időpont: 2014. április 29-én (kedd) 17.15 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

2. 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
A háztartási hulladékkal kapcsolatos 15/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (PDF, 1547 kb)

4. A Balatonfüredi Többcélú Társulással kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Támogatási szerződés Zánka (PDF, 1034 kb)

5. Zánka Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: Rab Márta családgondozó, Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
Zánka Gyermekjóléti Szolg. beszám. (DOC, 40 kb)

6. Állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Állami tul ingatlan önk tulajdonba vétele (DOC, 41 kb)
temető melletti terület (PDF, 773 kb)

7. A Zánka 978 és 979 hrsz-ú ingatlanok értékeléséről szakvélemény
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Szakvélemény hivatali épületről (DOC, 219 kb)

8. A Zánka 51/B/2 hrsz-ú ingatlan értékeléséről szakvélemény
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Szakvélemény Zánka 51-B-2 hrsz (DOC, 445 kb)

9. Változtatási tilalom elrendelése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Vegyes ügyek:

1. Kérelem a Zánka 1054/35 hrsz-ú építési telek vásárlására
Melléklet:
Zsoldos Péterné építési telek vásárlás (PDF, 619 kb)

2. Strandi bérleménnyel kapcsolatos kérelem
Melléklet:
Borné Szabó Erika strandbüfé kerítésének ügye (PDF, 478 kb)
Büfi KKt.bérleti szerződés ügye (PDF, 519 kb)

3. Szentantalfa Község Önkormányzatának kérelme fejlesztési célú pénzeszközátadásra

4. Honlap szerkesztésére vonatkozó szerződés felülvizsgálata

Zárt ülés:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

1. Polgármesteri hivatali épület kivitelezésére közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: