Képviselő-testületi ülés – 2014. december 11.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 11-én (csütörtök) 18.00 óra órai kezdettel, a közmeghallgatást követően nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Időpont: 2014. december 11-én (csütörtök) 18.00 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. Zánka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
1. Zánka SZMSZ módosítás előterjesztés 2014.12.11 végleges (DOC, 61 kb)

2. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés állami támogatásainak felhasználásáról és a költségvetés III. negyedévi alakulásáról
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
2. Zánka 2014.évi költségvetési rendeletének végrehajtása III.n.év (XLS, 113 kb)
2. Zánka 2014 állami tám. felhasználás 1-10 hó (XLSX, 19 kb)
2. Összefoglaló a 2014. évi kv. (DOC, 88 kb)
2. állami támogatás bemutatás 2014 és 2015 várható Zánka (XLS, 53 kb)

3. A temető rendjéről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
3. Temető rendelet felülvizsgálata Z (DOC, 39 kb)
3. Temető rendelet 1. mód.melléklete (DOCX, 19 kb)
3. 18-2000 Temető rendelet Z egységes szerkezetben (DOC, 109 kb)

4. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Németh Balázs önkormányzati főépítész
Melléklet:
4. HÉSZ hatarozat-tervezet (DOC, 42 kb)
4. HÉSZ 1_melléklet (DOC, 18 kb)
4. HÉSZ 2_melléklet (DOC, 100 kb)
4. HÉSZ 3_melléklet (DOCX, 26 kb)

5. Strandi vállalkozások túl-használati díja, valamint a jövőre szóló bérleti szerződéseinek módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
5. Zánka strand felmérés 2014 12 08 (XLS, 31 kb)
5. Kerschner B. kérelme (PDF, 20 kb)
5. Horváth L. kérelme (PDF, 234 kb)
5. Büfi KKT kérelme (PDF, 26 kb)
5. Büfi KKT. kérelme 2 (PDF, 145 kb)
5. Borné SZE. kérelme (PDF, 36 kb)
5. Borné módosított kérelme (PDF, 149 kb)

6. 2015. évi munkaterv javaslata
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
6. Munkaterv 2015 Zánka (DOC, 44 kb)

Vegyes ügyek:

1. Naná Music Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. vállalkozási szerződése
Melléklet:
V1. Na-ná szerződés 2014 (DOC, 44 kb)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
1. Önkormányzati bérlakás megvételére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el:
2. Zánka 022/14 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: