Képviselő-testületi ülés – 2014. február 12.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Asszonyt és Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Időpont: 2014. február 12-én (szerda) 16.00 óra
Helyszín: Zánka Község Önkormányzatának tanácsterme (Zánka, Fő u. 29.)

Napirendi pontok:

1. 2014. évi lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Lakossági ivóvíz és csatornadíj pályázat előterjesztés (DOC, 37 kb)

2. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. Zánka község vagyonrendeletének módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Vagyonrendelet módosítás előterjesztés (DOC, 52 kb)

További dokumentumok: