Képviselő-testületi ülés – 2014. július 16.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre a Képviselő-testület tagjait, jegyző Asszonyt, aljegyző Asszonyt ezúton tisztelettel meghívom.

Időpont: 2014. július 16-án (szerda) 16.00 óra
Helyszín: Zánkai Közös Önkormányzat polgármesteri tárgyaló (Zánka, Fő utca 29.)

Napirendi pontok:

1. Zánka Polgármesteri Hivatal építésére vonatkozó műszaki ellenőri megbízás
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Műszaki ellenőrzésre ajánlatok (PDF, 497 kb)

2. Zánka Polgármesteri Hivatal építésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Teljes költség Zánka módosítás (DOC, 24 kb)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet Zánka PH (DOC, 85 kb)

3. Óvodai árnyékoló beszerzése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Árnyékoló ajánlat (PDF, 834 kb)

4. VEB/004/1123/2014. ügyszámú törvényességi javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
Törvényességi javaslat_1123 (PDF, 127 kb)

5. VEB/004/1180/2014. ügyszámú törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
Pályázati felhívás-tervezet folyékony hulladék közszolg. Zánka (DOC, 41 kb)
Törvényességi felhivás_1180 (PDF, 116 kb)
Zánka szennyviz hataridő (PDF, 45 kb)

6. Műfüves grundpálya építéséhez kerítés megrendelése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Díjbekérő (PDF, 74 kb)
Műfüves pálya kerítése (PDF, 445 kb)

7. Az önkormányzati víziközmű vagyont érintő képviseleti jog gyakorlására vonatkozó szerződés tervezetek
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Szerződés vegyes tulajdonú Balatoni V-2. sz. régió (DOC, 54 kb)

További dokumentumok: