Képviselő-testületi ülés – 2014. május 28.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Asszonyt és Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Időpont: 2014. május 28-án (szerda) 17.30 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. Zánka község Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Határozat tervezet (PDF, 13 kb)
Határozat tervezet környezeti hatásról rendezési tervhez (DOC, 26 kb)
HÉSZ RENDELET TERVEZET (PDF, 61 kb)
m-BSZA 140429 (PDF, 918 kb)
SZE 140429 (PDF, 270 kb)
Véleményezési szakasz leírása 140429 (PDF, 281 kb)
Zánka HÉSZ részleges mód. Záró Vélemény 20140428 (PDF, 3376 kb)

2. A községi strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Strand rendelet módosítása (DOC, 48 kb)

3. Változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendelet-tervezet
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Változtatási tilalom rendelet tervezet (DOC, 52 kb)
Zánka TRT módosítás új ajánlat VZM (PDF, 248 kb)

4. Pályázat benyújtása a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásra
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Vegyes ügyek

1. Útépítés műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlat

2. Strandi takarításra vonatkozó ajánlat
Melléklet:
Árajánlat Zánka Strand takarítására (DOC, 48 kb)

3. Strandi villamos hálózat-fejlesztésre vonatkozó ajánlat
Melléklet:
Strand villhálózat fejl (PDF, 493 kb)

4. Strandra telepíthető fotóstandra vonatkozó ajánlat
Melléklet:
Strandfoto-ajanlat (PDF, 435 kb)
strandfotózás 2. (DOC, 13 kb)

5. Strandi bérleménnyel kapcsolatos kérelem
Melléklet:
Horváthné Antal Szilvia bérleti szerződés ügye (PDF, 471 kb)

6. A Zánka 1054/48 hrsz-ú építési telek kedvezményes értékesítése

7. Nyári napközis tábor szervezése

8. Hegyalja köz aszfaltozására vonatkozó kérelem
Melléklet:
V8 Hegyalja köz aszfaltozási kérelme (PDF, 640 kb)

Zárt ülés:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

1. EFOTT szerződés
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

2. Zánka 022/14 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: