Képviselő-testületi ülés – 2014. március 20.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Asszonyt és Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Időpont: 2014. március 20-án (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. Zánka község Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
BSZA (PDF, 921 kb)
Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munlkarész (PDF, 59 kb)
Önkormányzati válasz 41.§(2) véleményekre-140211 (DOC, 112 kb)
SZE 140205 (PDF, 266 kb)
Várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez 140206 (PDF, 86 kb)
Záróvéleményezési szakasz leírása 140206 (PDF, 275 kb)

2. Önkormányzati beruházásokra érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
árajánlat óvoda terasz korlátra (PDF, 482 kb)
árajánlat,kép játszótéri eszközről (PDF, 1842 kb)
Árajánlatok, jegyzőkönyvek (ZIP, 8871 kb)

3. Civil szervezetek támogatására eseti bizottság megalakítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
2014.évi terv és költségvetés Népdalkör (DOC, 39 kb)
Az Okáyi Iván Kertbarát kör 2014 támogatás (DOC, 28 kb)
Balatoni Futár támogatási kérelme (PDF, 429 kb)
Életmód Klub 2014 évi munkaterv (DOC, 62 kb)
Eseti bizottság választása civil sz. támogatás 2014 (DOC, 47 kb)
Nevesincs Színjátszó Kör (DOC, 28 kb)
Nők Klubja 2014 (DOC, 30 kb)

4. Zánka első írásos említésének 850. évfordulójára szervező bizottság megalakítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Vegyes ügyek:

1. Zánka Tv. vállalkozási szerződése
Melléklet:
Zánka Tv szerződése 2014 (DOC, 42 kb)

2. Zánka 1054/48 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkozó kérelem
Melléklet:
Zánka 1054 48 hrsz telekvásárlási kérelme (PDF, 583 kb)

3. Zánka Faluház büfé bérleti ügye
Melléklet:
Faluház büfé Bérleti szerződés tervezet (DOC, 35 kb)

4. Zánka 926/2 hrsz-ú ingatlan felajánlása
Melléklet:
Kútkerti ingatlan felajánlása (PDF, 3421 kb)

5. DRV Zrt. részvényvásárlási ajánlata
Melléklet:
DRV részvény vásárlás (PDF, 1937 kb)

6. Gyógyszertár épületének karbantartására vonatkozó kérelem
Melléklet:
Gyógyszertár karbantart, kérelem (PDF, 812 kb)

7. Zánka Napsugár tér közvilágításával és pormentesítésével kapcsolatos kérelem
Melléklet:
Zánka Napsugár térrel kapcs kérelem (PDF, 838 kb)

8. Napelemes pályázathoz villámvédelem tervezése és kivitelezése

9. Tájékoztató Környezetvédelmi Programról
Melléklet:
Környezetvédelmi program (PDF, 64 kb)

10. Önkormányzati főépítész megbízás

Zárt ülés:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

1. Tájékoztatás a hivatali épület közbeszerzésével kapcsolatosan
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

2. Tervezési megbízás
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: