Képviselő-testületi ülés – 2014. szeptember 12.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Asszonyt és Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Időpont: 2014. szeptember 12-én (péntek) 15.30 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. Zánka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Zánka 2014. évi költségvetési rendeletének első félévi módosítása (DOC, 32 kb)
Zánka 2014. évi költségvetési rendeletének első félévi előirányzatmódósítása mellékletei (XLS, 195 kb)
Zánka kv módosítás előterjesztés és hatástanulmány (DOC, 59 kb)

2. Zánka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Zánka 2014. évi költségvetési rendeletének első félévi végrehajtása mellékletek (XLS, 175)
Zánka 2014. költségvetés I.féléves tájékoztató (DOC, 100 kb)

3. Önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Önkormányzati rendelet alkotása közterületek elnevezése (DOC, 63 kb)

4. Az önkormányzat által megalkotott rendelet előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
Önk rendelet társadalmi részvétel hatályon kív (DOC, 48 kb)

5. Zánka község településrendezési eszközeinek módosítása (változtatási tilalom)
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Németh Balázs önkormányzati főépítész

6. Erzsébet Vagyonkezelő Kft. HÉSZ módosítási kérelme
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Németh Balázs önkormányzati főépítész
Melléklet:
Erzsébet Vagyonkez HÉSZ (PDF, 923 kb)

7. Strandi területbérleti ügyek
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Strand terület felmérés 08.22 (PDF, 362 kb)
Zánka strand bérlőinek terület túlhasználata (DOC, 29 kb)

8. Bursa Hungarica pályázati felhíváshoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Bursa pályázati kiírás 2014-15 (DOC, 31 kb)
Bursa pályázati űrlap (PDF, 191 kb)
Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj Zánka 2014 (DOC, 40 kb)

Vegyes ügyek:

1. Műfüves pályához lelátó építése
Melléklet:
Előterjesztés műfüves lelátó építése (DOC, 28 kb)

2. Gyógyszertár villamos teljesítmény-bővítése iránti kérelem
Melléklet:
Gyógyszertár vill telj bővítése (PDF, 334 kb)

3. Művészeti kiadvány támogatása iránti kérelem
Melléklet:
Műv. kiadvány támogatás (PDF, 506 kb)

4. Szentantalfa – Nivegy-völgy SE támogatási kérelme
Melléklet:
Szentantalfa Nivegy-Völgy S.E. támogatási kérelem (PDF, 499 kb)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

1. Önkormányzati segély megállapítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: