Képviselő-testületi ülés – 2015. április 2.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 2-án (csütörtök) 17,00 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Intézményvezetőket, Civil szervezetek képviselőit ezúton meghívom.

Időpont: 2015. április 2-án (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. A községi strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
1 Klubok 2014-es elszámolás összesítője (DOC, 29 kb)
1 Strand rendelet módosítása (DOC, 57 kb)
1 Zánka Strand rendelet 2014. egységes szerkezetben (DOC, 58 kb)

2. Zánka Község Önkormányzatának gazdasági programja 2015-2019.
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
2 2015.évi támogatási kér.FT-al nyugdijasklub (DOC, 32 kb)
2 Zánka Gazdasági Programja 2015-2019. (DOC, 101 kb)

3. Zánka Község Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: Rab Márta családgondozó, Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
3 gyermekjóléti szolgálat hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve (PDF, 266 kb)
3 Honismereti kör (PDF, 180 kb)
3 Zánka2014beszámoló gyermekj. (DOC, 44 kb)
3 2014. évi gyermekvédelmi beszámoló Zánka (DOC, 68 kb)

4. Bérleti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
4 Okáji Iván elszámolás (PDF, 168 kb)
4 Okáji Iván támogatási kérelme (PDF, 172 kb)
4 Kerschner Babett kérelme (PDF, 92 kb)
4 Kershner Babett 3 pavilon (PDF, 160 kb)

5. Civil szervezetek elszámolása támogatás felhasználásáról
Civil szervezetek 2015. évi támogatási kérelmeinek elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
5 Életmód klub 2015 évi támogatási igény (DOC, 14 kb)
5 A zánkai ÉTELMÓD KLUB 2015 évi munkaterve (DOC, 16 kb)
6 Nőklub 2015 (DOC, 31 kb)
7 2014.évi költségelszámolás 2015.01.22.Magyar Tenger Népdalkör
(DOC, 18 kb)
7 2015 .01.22.éviprogram terv és költségvetés Népdalkör (DOC, 21 kb)
7 Magyar Tenger Népdalkör elszámolás (PDF, 192 kb)
7 Magyar Tenger Népdalkör támogatási kérelem (PDF, 296 kb)
8 Magyar Tenger Táncegyüttes, Bokafogó (PDF, 179 kb)
9 Nevesincs Színjátszó Kör (DOC, 29 kb)
10 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Szülői Munkaközösség – Elszámolások a 2014. évben kapott támogatások felhasználásáról (PDF, 115 kb)
10 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Szülői Munkaközösség – Kérvény a 2015. évi óvodai rendezvények lebonyolításához (PDF, 132 kb)
11 Bozzay Pál Általános Iskola Szülői Munkaközössége (PDF, 116 kb)
11 Kérelem Bozzay Pál Ált.Isk Szülői Munkaközössége (PDF, 290 kb)
12 Zánka Polgárőr Szervezet (PDF, 180 kb)
13 Közösségi és Tömegsport Klub (PDF, 196 kb)
14 TBBdesign elszámolás (PDF, 211 kb)
14 TBBdesing támogatási kérelme (PDF, 287 kb)
15 Erzsébet Üdülőközpont Török Bálint (PDF, 478 kb)
16 Balatoni Futár Bt. támogatási kérelme (PDF, 106 kb)
Kiss Csaba szentantalfa polgármester köszönő levele (PDF, 461 kb)

6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázat elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
6 Közszolgáltatási szerz tervezet Folyékony hulladék (DOC, 85 kb)

Vegyes ügyek:

1. Búzavirág u. – Ifjúság u. – Naplemente u. – Kenderhordó köz csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervezési ajánlat
Melléklet:
V1 Beszt ajánlata (PDF, 1256 kb)

2. Kiegészítő megállapodás jóváhagyása a műfüves sportpálya használatára vonatkozóan
Melléklet:
V2 Előterjesztés -műfüves kiegészítő megállapodás (DOC, 37 kb)
V2 Veszprém_MLSZ-önkormányzat pályahasználat együttműködési megállapodás1-1 (DOC, 59 kb)
V2 Zánka tájékoztató futballpálya (DOC, 159 kb)

3. Hulladéktelep áthelyezésére vonatkozó javaslat

4. Tájház helyreállítása
Melléklet:
V4 tervezési ajánlat tájházra (PDF, 122 kb)

5. Tájékoztatás vis maior kérelemmel kapcsolatosan

6. Szállítási szolgáltatás díjának felülvizsgála
Melléklet:
V6 4-2015 Z. szociális rendelet 2015 (DOC, 109 kb)
V6 Szállítási szolg I. (PDF, 424 kb)

7. Törvényességi felhívás hulladék-rendelettel kapcsolatosan
Melléklet:
V7 Törv. felhívás hulladékrendelet Z (PDF, 64 kb)

8. Törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról tájékoztatás
Melléklet:
V8 Zánka szmsz törv lezárás (PDF, 31 kb)

Zárt ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. Strandi területbérleti szerződések felülvizsgálata, bérleti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

2. Zánka 1058/28 hrsz-ú, kedvezményesen értékesített telekkel kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: