Képviselő-testületi ülés – 2015. augusztus 27.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-én (csütörtök) 18.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Intézményvezetőket, Civil szervezetek képviselőit ezúton meghívom.

Időpont: 2015. augusztus 27-én (csütörtök) 18.00 óra
Helyszín: Zánka Faluház nagyterem (8251 Zánka, Rákóczi utca 32.)

Napirendi pontok:

1. Zánka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
1 Zánka SZMSZ módosítás előterjesztés 2015.08.27. (DOC, 164 kb)

2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes
Melléklet:
2 Zánka talajterhelési d rend előterjesztés 2015.08.27 (DOC, 56 kb)
2 talajterhelési díj BEVALLÁS melléklet (DOC, 60 kb)
2 ZÁNKA talajterhelési díjas rendelet tervezet (DOC, 32 kb)

3. Vis maior támogatás felhasználása belterületi utak felújítására
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
3 ajánlatkérés (PDF, 869 kB)
3 Bontási jkv Zánka vis maior (DOC, 28 kb)
3 Munkagép ajánlat (PDF, 41 kb)
3 Munkagép ref (PDF, 36 kb)
3 Via Vomito Zánka Vis maior ajánlat (PDF, 57 kb)
3 Via Vomito Zánka Vis maior ref (PDF, 75 kb)

4. Településrendezési eszközök módosítása (Erzsébet Vagyonkezelő Kft, Zánka 690/1 és 691/1 hrsz)
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
4 határozati javaslat 690 hrsz partnerség (DOC, 32 kb)

5. Étkeztetés biztosítása a Pápai Szakképzési Centrum fenntartásában működő középiskola tanulói részére
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
5 Egry József Középiskola tanulóinak étkeztetése (PDF, 232 kb)

Vegyes ügyek:

1. Tájékoztatás törvényességi javaslatról (zárt ülés elrendelése)
Melléklet:
V1 233058_1438587602_zanka_javaslat_1130 (PDF, 63 kb)

2. Törvényességi felügyeleti eljárás lezárása (hulladék rendelet, Úttörő utca)
Melléklet:
V2 221478_1435908669_zanka-lezaras-637-7 (PDF, 34 kb)
V2 226776_1436875509_zanka-lezaras-411-5 (PDF, 31 kb)

Zárt ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

1. Iskolakezdéshez települési támogatás megállapítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: