Képviselő-testületi ülés – 2015. február 25.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16.30 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Időpont: 2015. február 25-én (szerda) 16.30 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
1 Előterjesztés új szociális rendelet elfogadása-Zánka (DOC, 86 kb)
1 Rendelet-tervezet szoc 2015 Zánka (DOC, 110 kb)

2. Települési ügysegédi megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
2 Megállapodás (DOC, 46 kb)
2 FHT adatszolgáltatás (XLS, 10 kb)
2 Zánka_Megállapodás_települési ügysegéd (PDF, 490 kb)

3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásra vonatkozó pályázat
kiírása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
3 Pályázat kiírása háztartási szennyvíz Zánka (DOC, 55 kb)
3 Palyazati_felhivas háztartási szennyvíz Zánka (DOC, 124 kb)

4. Közterület elnevezésére vonatkozó törvényességi felhívás
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
4 közterület elnevezése (DOC, 40 kb)
4 Közterület elnev.zanka.törvfelhivas (PDF, 59 kb)
4 339_2012onkenyuralmi_rendszerekhez_kotheto_elnev_tilalmanak_megfeleloseg (PDF, 1 mb)
4 osszefoglalalo__XX._szazadi_onkenyuralmi_rendszerek_b (PDF, 937 kb)

Vegyes ügyek:

1. Hegyalja utca vízrendezési ügye

2. Önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adása
Melléklet:
V2 Nyilatkozat_víziközművek_térítésmentes átadására vonatkozóan (DOC, 15 kb)
V2 DRV térítésmentes átadás (DOC, 31 kb)

3. Kérelem víziközmű önkormányzati tulajdonba vétele érdekében
Melléklet:
V3 Szennyvízcsatorna vezeték önk tul. vétele (DOC, 64 kb)

4. Zánka Tv. vállalkozási szerződése
Melléklet:
V4 Zánka Tv szerződése 2014. (DOC, 42 kb)

Zárt ülés elrendelésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. Kivitelezési szerződés módosítására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

2. Egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. Zánka 022/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása ügyében tájékoztatás
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Zárt ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

1. Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: