Képviselő-testületi ülés – 2015. július 7.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 7-én (kedd) 16.45 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Intézményvezetőket, Civil szervezetek képviselőit ezúton meghívom.

Időpont: 2015. július 7-én (kedd) 16.45 óra
Helyszín: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal – tanácsterem (8251 Zánka, Fő utca 29.)

Napirendi pontok:

1. Zánka község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Németh Balázs önkormányzati főépítész
Melléklet:
1 HÉSZ mód zánka_záró_150218 (PDF, 12 mb)
1 HÉSZ módosítás Zánka_nyilatkozat_főépítész (DOC, 37 kb)
1 Zánka HÉSZ módosítás főépítészi záróvélemény (PDF, 2 mb)
1 Zánka_jovahagyasra_150612 (DOC, 77 kb)
1 Zánka_jovahagyasra_SZT (PDF, 362 kb)

2. Zánka község településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Németh Balázs önkormányzati főépítész
Melléklet:
2 zánka levél PH településfejl 20150615 (DOC, 43 kb)
2 zánka trendezési sz. 20150615 (DOC, 23 kb)
2 zánka_mód_150611 (DOC, 107 kb)
2 zanka_mod_150612 (PDF, 127 kb)(
2 zánka_mód_3oldalú_150611 (DOC, 116 kb)
2-A Mellékletek Zánka 089p36 kérelem (PDF, 1 mb)
2-A Zánka 089p36 kérelem-signed (PDF, 336 kb)
2-B Zánka Önkormányzat-kérelem Török (DOC, 67 kb)

3. Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
3 Vagyonrendelet 5. melléklet módosítása (DOC, 30 kb)
3 Vagyonrendelet 6. melléklet módosítása (DOC, 42 kb)
3. Vagyonrendelet módosítás előterjesztés (DOC, 53 kb)

4. 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
4 Lakossági ivóvíz és csatornadíj pályázat előterjesztés (DOC, 37 kb)
4 Zánka_2015 támogatás víz-csatorna (XLS, 189 kb)

5. Közterület elnevezésének módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
5 közterület elnevezése (DOC, 40 kb)

Vegyes ügyek:

1. Horgászverseny megrendezéséhez területhasználati szerződés
Melléklet:
V1 Együttműködési megállapodás Tematik Kabel Kft. (PDF, 684 kb)
V1 Együttműködési megállapodás_Önkormányzat (DOC, 29 kb)
V1 Horgászverseny IBCC_2016_Önkormányzatok_v2 (DOC, 32 kb)
V1 Tematik szerz. levél 2015.01.dr. Hajba (PDF, 418 kb)

2. Polgármesteri hivatal új épületéhez táblák megrendelése, parkosítás kialakítása
Melléklet:
V2 Tábla árajánlat Színvonal (PDF, 220 kb)

3. KMB bérlakásra vonatkozó szerződés módosítása
Melléklet:
V3 KMB lakás -1 rendőrség (PDF, 289 kb)

4. Szennyvízközmű vezeték önkormányzati tulajdonba vétele
Melléklet:
V4 Tusakos csatorna Zánka (DOC, 44 kb)
V4 Tusakos Megállapodás Közmű átadásáról (DOC, 38 kb)

5. Tájékoztatás Zánka 691/1 hrsz-ú ingatlan közös tulajdon megszüntetése ügyében
Melléklet:
V5 Közös tulajdonú ing. (PDF, 552 kb)
V5 Közös tulajdonú ingatlan (PDF, 3 mb)
V5 Partvonal rehab terv (PDF, 1 mb)

Zárt ülés elrendelésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. Zánka 022/14 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: