Képviselő-testületi ülés – 2015. május 28.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Intézményvezetőket, Civil szervezetek képviselőit ezúton meghívom.

Időpont: 2015. május 28-án (csütörtök) 16.00 óra
Helyszín: Zánka Faluház Nagyterme (Zánka, Rákóczi út 32.)

Napirendi pontok:

1. Háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
Zánka Hulladék rendelet egységes 2014 (DOC, 62 kb)
1 Előterjesztés új hulladékrendelet Z (DOC, 75 kb)
1 Hulladékszállítási közszolgáltatás rendelet-tervezet Z (DOC, 84 kb)
1 Törv. felhívás hulladékrendelet Z (PDF, 64 kb)

2. A környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

4. Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
4 Vagyonrendelet 5. melléklet módosítása (DOC, 29 kb)
4 Vagyonrendelet 6. melléklet módosítása (DOC, 41 kb)
4 Vagyonrendelet módosítás előterjesztés (DOC, 53 kb)

5. Pályázat benyújtása belterületi közút felújítására
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
Vis Maior pályázat 2014. évi (PDF, 464 kb)

6. Beszámoló a háziorvosi és fogszakorvosi ellátás személyi és tárgyi feltételeiről
Előterjesztő: Dr. Király Tünde háziorvos, Dr. Hargitai Zsolt fogszakorvos
Melléklet:
6 Fogorvos beszámoló (PDF, 511 kb)
6 Háziorvosi beszámoló (PDF, 477 kb)

7. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság beszámolója a bűnmegelőzésről, a nyári felkészülésről, valamint az elmúlt időszak értékeléséről
Előterjesztő: Rendőrkapitányság Balatonfüred

8. Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevékenységéről
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
4 Vagyonrendelet 6. melléklet módosítása 8 Beszámoló Többcélú Társulás 2015. (DOC, 41 kb)

Vegyes ügyek:

1. Zánka, Hegyalja utca vízrendezés tervezése

2. Polgármesteri hivatal új épületének berendezéséhez forrás biztosítása
Melléklet:
V2 Bútor árajánlat kérése Vivax (DOC, 100 kb)

3. Polgármesteri hivatal új épületének átadása

4. Közvilágítási lámpa kiépítésére vonatkozó kérelem
Melléklet:
V4 Herceg utca közvil (PDF, 341 kb)
V4 kandel (PDF, 288 kb)

5. Zánka 768 hrsz-ú ingatlan felajánlása megvételre
Melléklet:
V5 Zánka 768 hrsz (PDF, 739 kb)
V5 Zánka 768 hrsz ingatlan (PDF, 358 kb)

Zárt ülés elrendelésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. Tájékoztatás a háziorvosi és fogszakorvosi szerződés módosítása ügyében
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

2. Zánka 022/14 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: