Képviselő-testületi ülés – 2015. november 20.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 20-án (péntek) 15.00 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Intézményvezetőket, Civil szervezetek képviselőit ezúton meghívom.

Helyszín: Zánka Faluház nagyterme (8251 Zánka, Rákóczi utca 32.)

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
Előterjesztő: Németh Balázs önkormányzati főépítész
Melléklet:
1 Bejelentési kérelem (DOC, 69 kb)
1 előterjesztés Z településkép (DOC, 15 kb)
1 Véleményezési kérelem (DOC, 69 kb)
1 Z TK rend összefűzve (PDF, 332 kb)
1 Zánka településképi rendelet-tervezet (DOC, 26 kb)

2. Zánka HÉSZ módosítás véleményezési szakasz lezárása– Erzsébet Üdülőközpont és tábor
Előterjesztő: Németh Balázs önkormányzati főépítész
Melléklet:
2 1-2_melléklet_151117 (DOC, 1424 kb)
2 3. melléklet_151117 (PDF, 2 mb)
2 Zánka_gyt_előterjesztés és határozati javaslat (DOC, 40 kb)

3. Önálló gyermekjóléti szolgálat megszüntetése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
3 A gyermekjóléti szolgálat megszüntetése (DOC, 42 kb)

4. 2016. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
4 2016 évi belső ellenőrzési terv Z (DOC, 41 kb)

Vegyes ügyek:

1. Strandi akadálymentes bejáró karbantartási szerződése
Melléklet:
V Garanciális felt.végleges (PDF, 96 kb)
V HSC Plus gar. szolg. végl. (PDF, 50 kb)

Zárt ülés elrendelésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. Területbérlettel kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Zárt ülés: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

2. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: