Képviselő-testületi ülés – 2015. október 29.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 29-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Intézményvezetőket, Civil szervezetek képviselőit ezúton meghívom.

Időpont: 2015. október 29. (csütörtök) 16.00 óra
Helyszín: Zánka Községháza – tárgyaló (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

Napirendi pontok:

1. Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
1 előterjesztés étkezési térítési díjas rendelet (DOC, 42 kb)
1 étk. rend. 6. melléklet végleges (DOC, 38 kb)
1 étkezési térítési díj rendelet (DOC, 35 kb)

2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
2 Előterjesztés HEP felülvizsgálatról Zánka (DOC, 34 kb)
2 melléklet HEP Zánka Az intézkedési területek részletes kifejtése (DOC, 113 kb)

3. Beszámoló a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
3 Hivatali Táblázat 2015.01.01-2015.10.29. (DOC, 68 kb)
3 Közös hivatal személyi és tárgyi feltételei, szakmai munkája előterjesztés 2015 (DOC, 62 kb)
3 PÁLYÁZATOK NYILVÁNTARTÁSA-2015 (DOC, 106 kb)

4. Tájékoztató a családsegítésre és gyermekjóléti szolgálatokra vonatkozó 2016. évi változásokról
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
4 A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása (DOC, 49 kb)
4 csaladsegito-szken (DOC, 976 kb)

5. Törvényességi felhívás a helyi adókról szóló önkormányzati rendelettel szemben
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
5 Törvényességi felhívás adórendelet Zánka (PDF, 57 kb)
5 Zánka helyi adórendelet módosítása -20151029-jó (DOC, 70 kb)

6. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
6 kötelező felvételt biztosító iskolák véleményezése Z 2015 (DOC, 44 kb)
6 Véleménykérés VEB-009-00683-1-2015. (PDF, 59 kb)
6 Zánka beisk (PDF, 114 kb)

7. Iskola utcai járda tervezése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
7 Iskola utca járda (DOC, 302 kb)
7 Iskola utca járda térkép (PDF, 2943 kb)

Vegyes ügyek:

1. Rendőrségi ingatlan használata
Melléklet:
V1 Rendőrségi ingatlan (PDF, 382 kb)

2. Horváthné Antal Szilvia strandi ABC termékkör módosításának kérelme
Melléklet:
V2 Horváthné Antal Szilvia strandi ABC átminősítési kérelme (PDF, 151 kb)

3. Villasori telekalakítás
Melléklet:
V3 Árajánlat_Zánka_megosztás_Villasori_út2 (PDF, 293 kb)
V3 térkép (PDF, 89 kb)

4. Sportkör támogatási kérelme
Melléklet:
V4 Közösségi és Tömegsport Klub kérelme (PDF, 193 kb)

5. Nivegy-völgyi Sport Egyesület támogatás kérése
Melléklet:
V5 Szentantalfa Nivegy-Völgy S.E. (PDF, 288 kb)

6. Falugondnokság jutalmazásához előirányzat módosítása
Melléklet:
V6 Javaslat előirányzat bizt jut. (PDF, 178 kb)

7. Víz- és csatorna pályázat
Melléklet:
V7 Víz csatorna támogatás (PDF, 2 mb)

Zárt ülés elrendelésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. Önkormányzati bérlemény bérleti díj ügye

2. Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: