Képviselő-testületi ülés – 2015. szeptember 24.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Intézményvezetőket, Civil szervezetek képviselőit ezúton meghívom.

Időpont: 2015. szeptember 24. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Zánka Községháza – tárgyaló (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

Napirendi pontok:

1. Zánka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató a költségvetés 1-7 havi teljesítéséről
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
1 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ (DOC, 98 kb)
1 Zánka 2015. évközi tájékoztató előirányzatmódósítás (XLS, 160 kb)

2. Szociális célú tűzifa támogatás igénybevételéhez pályázat
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
2 Szociális célú tűzifa pályázat előterjesztés 2015.Zánka (DOC, 41 kb)
2 Szociális célú tűzifa rendelet-tervezet 2015. Zánka (DOC, 36 kb)
2 Zánka szociális tüzifa pályázat (PDF, 2 mb)

3. Az étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

4. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Melléklet:
4 Bursa altalanos_szerzodesi_feltetelek_2016 (PDF, 300 kb)
4 Bursa altalanos_tajekoztato (PDF, 234 kb)
4 Bursa csatlakozasi_nyilatkozat_2016 (PDF, 231 kb)
4 Előterjesztés Bursa Hungarica Zánka 2015 (DOV, 40 kb)

5. Idősek Napja 2015.
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
5 Idősek Napja előterjesztés (DOC, 41 kb)

6. Zánka közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020.
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Melléklet:
6 Bűnmegelőzési Koncepció – Zánka 2015 (DOC, 228 kb)

7. Tájékoztató az idegenforgalmi szezon értékeléséről
Előterjesztő: Sólyom Gyula falugondnok
Melléklet:
7 2015 nyári szezon értékelése (DOC, 226 kb)

Vegyes ügyek:

1. Községi könyvtár nyitva tartásának módosítása

2. Bejáró tanulók bérletköltségének finanszírozása

3. Műfüves futballpálya vagyonkezelési ügye

Zárt ülés: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:
1. Települési támogatás iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:
2. Önkormányzati helyiség- és strandi területbérleti ügyek
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: