Képviselő-testületi ülés – 2016. február 24.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 24-én (szerda) 17,00 órai kezdettel, nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, valamint a lakosságot ezúton meghívom.

Helyszín: Zánka Faluház nagyterme (8251 Zánka, Rákóczi u. 32.)

Napirend:

 1. 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  1 kísérő Z (PDF, 247 kb)
  1 Zánka 2016. évi költségvetése előterjesztés (DOC, 206 kb)
  1 Zánka 2016. költségvetés előterjesztés mellékletek (XLS, 699 kb)
  1 Zánka pénzügyi terv 2016 (XLS, 235 kb)
 2. Szociális rendelet módosítása
  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
  Melléklet:
  2 Előterjesztés szoc. rendelet módosítása 2016. Z (DOC, 72 kb)
  2 Zánka szoc rendelet módosítás 2016 átírt (DOC, 128 kb)
 3. Településrendezési eszközök módosítása (tárgyalásos eljárás lezárása)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Németh Balázs önkormányzati főépítész
  Melléklet:
  3 1_melléklet_SZTM4 (PDF, 389 kb)
  3 Előterjesztés (DOC, 14 kb)
  3 mellékletek (PDF, 3 mb)
  3 rendelet tervezet (PDF, 122 kb)
  3 Tárgyalásos 20151209 (PDF, 67 kb)
  3 zanka_mod1_jovahagyasra_160113 (PDF, 2 mb)
  3 Záróvélemény Zánka HÉSZ mód tárgyalásos (PDF, 198 kb)
 4. 2016. évi munkaterv elfogadása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  4 Munkaterv 2016 Zánka (DOC, 42 kb)
 5. Elévülő adótételek törlése
  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
  Melléklet:
  5 elévülő tételek törlése Z. 2015. (DOC, 29 kb)
 6. Zánka, Iskola utca burkolat felújítása, járdaépítése és zöldfelület fejlesztése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  6 Ajánlat 3 db közbeszerzési eljárásra (PDF, 437 kb)
  6 előterjesztés Iskola u. (DOC, 35 kb)
  6 Korm.határozat 2006-2015 (PDF, 3 mb)

Vegyes ügyek:

 1. Kerschner Babett kérelme pavilon eladása kapcsán elővásárlási jog gyakorlásáról
  Melléklet:
  V1 Kerschner Babett adásvételi szerződés strand 3-as pavilon (PDF, 246 kb)
  V1 Kerschner Babett kérelme (PDF, 273 kb)
 2. Bíró Gyula kérelme strandi üzlethelyiség tevékenységi körének módosítására
  Melléklet:
  V2 Bíró Gyula kérelme (PDF, 105 kb)
 3. Riedel József kérelme strandi üzlethelyiség eladása kapcsán elővásárlási jog gyakorlásáról
  Melléklet:
  V3 Riedel József értékesítésről tájékoztatás (PDF, 48 kb)
  V3 Riedel József kérelme (PDF, 67 kb)
 4. Keresztury Éva kérelme a Zánka 568 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan
  Melléklet:
  V4 HELYSZÍNRAJZ (PDF, 290 kb)
  V4 Kérelem IMG_8719 (PDF, 105 kb)
  V4 Zánka csárda felmérés A3 (PDF, 421 kb)
 5. Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatkozása, névhasználata
  Melléklet:
  V5 Névhasználati engedély kérelem (PDF, 70 kb)
  V5 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme (PDF, 270 kb)
 6. Kedvezményesen értékesített telek visszavásárlása
  Melléklet:
  V6 Telek visszavétele (DOC, 26 kb)
 7. Strandi rendezvénytér
 8. Megbízási szerződések (újság, néptánc, művelődés)
  Melléklet:
  V8 Naná Bt. januári beszámoló (DOC, 14 kb)
 9. Községi könyvtár nyitvatartási idejének módosítása
  Melléklet:
  V9 Könyvtár nyitvatartás módosítása (DOC, 25 kb)

Zárt ülés: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

 1. Települési támogatás, valamint szociális kölcsön iránti kérelmek elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Herczeg Magda és Ferenc jelzálogjog törlése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 3. Csipszer házaspár sírhely megváltással kapcsolatos kérelme
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Önkormányzati ingatlanok értékeléséről szakvélemény
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Tervezési szerződés Zánka kishajó kikötő kiviteli tervére
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: