Képviselő-testületi ülés – 2016. szeptember 26.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-án (hétfőn) 14,00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, valamint az érdeklődőket ezúton meghívom.

Helyszín: Zánka Községháza-tárgyaló (Zánka, Iskola utca 11.)

Napirend:

 1. Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása és önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  1-igenylesi-segedlet (DOC, 33 kb)
  1-maximalisan-igenyelheto-mennyiseg-zanka-es-monoszlo (PDF, 302 kb)
  1-palyazati-kiiras-szocialis-tuzelo-palyazat-2016 (DOC, 672 kb)
  1-szocialis-celu-tuzifa-palyazat-eloterjesztes-2016-zanka (DOC, 42 kb)
  1-szocialis-celu-tuzifa-rendelet-tervezet-2016-zanka (DOC, 34 kb)
 2. Vagyonrendelet módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 3. Törvényességi felhívás (Zánka HÉSZ)
  Előterjeszt: Németh Balázs önkormányzati főépítész
  Melléklet:
  3-zanka-hesz-felhivas (PDF, 1 mb)
  3-zanka-hesz-kisero (PDF, 460 kb)
 4. ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
  Melléklet:
  4-eloterjesztes-asp-palyazat-zanka (DOC, 52 kb)
 5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
  Melléklet:
  5-bursa-altalanos_tajekoztato_onkormanyzatoknak_2017 (PDF, 229 kb)
  5-bursa-aszf_2017 (PDF, 303 kb)
  5-bursa-csatlakozasi_nyilatkozat_2017 (PDF, 229 kb)
  5-bursa-tajekoztato-felhivas (PDF, 540 kb)
  5-bursa-utemterv_2017 (PDF, 144 kb)
 6. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 7. Strandi rendezvénytér tervezése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester Németh Balázs önkormányzati főépítész
 8. Vagyonkezelői szerződés módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Vegyes ügyek:

 1. Orvosi szolgálati lakás felújítása
 2. KMB szolgálati lakás felújítása
 3. Út- és járdaépítés tervezése
 4. Külterületi utak felújítása
 5. Petőfi u.- Rákóczi u. forgalomtechnikai terve
 6. Parti sétány tervezésével kapcsolatos kérelem

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Idősek Napja megszervezése, támogatás megállapítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Szociális tárgyú kérelmek elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: