Képviselő-testületi ülés – 2017. április 24.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 24-én (hétfő) 15.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre Képviselő Urakat, valamint az érdeklődőket ezúton meghívom.

Helyszín: Zánka Községháza – tárgyaló (Zánka, Iskola utca 11.)

Napirend:

 1. BTSP-1.1-2016. kódszámú Balatoni strandok fejlesztése című felhívásra pályázat benyújtása a Zánka községi strand fejlesztése érdekében
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  1 Balaton_strandfejlesztes2016_felhivas_0327 (1) (PDF, 821 kb)
  1 E-00m Átnézeti helyszínrajz – módosított (PDF, 1 mb)
  1 E-01m tervezett helyszínrajz – módosított (PDF, 2 mb)
  1 E-02m Földszinti alaprajz – módosított (PDF, 1 mb)
  1 E-03m Felső szinti alaprajz – módosított (PDF, 1 mb)
  1 E-04m Metszetek – módosított (PDF, 1 mb)
  1 E-05m Homlokzatok 1 – módosított (PDF, 1 mb)
  1 E-06m Homlokzatok 2 – módosított (PDF, 1 mb)
  1 napirend határozati javaslat (DOC, 27 kb)
  1 Összesítő Költségbecslés strandfejlesztés Zánka (DOC, 23 kb)
  1 Promoexpert Kft. szerződés módosítás (DOC, 27 kb)
  1 szerződés MÉK engterv (DOC, 69 kb)
  1 Zánka költségbecslés építészet (PDF, 62 kb)
  1 Zánka költségbecslés gépészet (PDF, 48 kb)
  1 Zánka költségbecslés statika (PDF, 20 kb)
  1 Zánka költségbecslés villamos (PDF, 34 kb)
  1.2 Gépészet műleírás (PDF, 1 mb)
  4.3 Térképmásolat (PDF, 207 kb)
  E-00 Átnézeti helyszínrajz – tervezett (PDF, 1 mb)
  E-01 Helyszínrajz – tervezett (PDF, 2 mb)
  E-02 Földszinti alaprajz (PDF, 1 mb)
  E-03 Felső szint alaprajza (PDF, 2 mb)
  Építész műszaki leírás (PDF, 5 mb)
  M-00 Átnézeti helyszínrajz – meglévő (PDF, 1 mb)
  M-01 Helyszínrajz – meglévő (PDF, 1 mb)
 2. Strandfejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzési megbízási szerződés jóváhagyása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  2 Kozbeszerzesi_terv (XLS, 30 kb)
  2 Szerződés FIRMITERFured (DOC, 67 kb)
 3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (óvoda) pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  3 Költségvetés kiírás Zánka Óvoda homlokzati hőszigetelés javítására árazott (ODS, 19 kb)
  3 Zánka Óvoda árazott (PDF, 199 kb)
 4. Zánka Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
  Melléklet:
  4 2016. évi gyermekvédelmi beszámoló Zánka (DOC, 74 kb)
  4.3 Térképmásolat (PDF, 207 kb)

Vegyes ügyek:

 1. Kedvezményes telek értékesítésére vonatkozó kérelmek elbírálása
  Melléklet:
  V1 Balaton Car Kft.ajánlata (PDF, 766 kb)
  V1 Borda Benjámin kérelme (PDF, 151 kb)
 2. Bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelem
  Melléklet:
  V2 Kerscner Babett kérelme (PDF, 82 kb)
 3. Kishajó kikötő tervezési szerződésének módosítása
  Melléklet:
  V3 Alexy és Társa tervezési szerződés (PDF, 363 kb)
  V3 Zánka Napsugár kikötő eng. előtti dokumentumok és kiviteli terv.17.03.24 (DOC, 39 kb)
  V3 Zánka Napsugár kikötő eng. előtti dokumentumok és kiviteli terv.17.04.20 (DOC, 39 kb)
 4. Bel-, és külterületi utak javítására vonatkozó kérelmek
  Melléklet:
  V4 Moróné Kővári Eszter I. (PDF, 786 kb)
  V4 Tabajdi Ferenc kérelme Hegyestű külterületi út (PDF, 216 kb)
 5. Közterület forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem
  Melléklet:
  V5 Moróné Kővári Eszter II. (PDF, 2 mb)
 6. Tájékoztató szabadtéri égetésről
  Melléklet:
  V6 Tájékoztató szabadtéri égetésről (PDF, 316 kb)

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Strandi büfé felépítmény elővásárlási jogáról nyilatkozat
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Önkormányzati ingatlanok értékeléséről szakvélemény
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 3. Zánka 022/14 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: