Képviselő-testületi ülés – 2017. november 23.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 23-án (csütörtök) 15.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, valamint az érdeklődőket ezúton meghívom.

Helyszín: Zánka, Községháza – tárgyaló (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

Napirend:

Nyilvános ülés:

 1. Tájékoztató Zánka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, valamint az állami támogatások felhasználásáról
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  1 állami támogatás elsz 2017.09.30 Zánka (XLS, 14 kb)
  1 Zánka 2017.01-09.havi teljesítés (XLS, 62 kb)
  1 ZÁNKA SZÖVEGES BESZÁMOLÓ (DOC, 59 kb)
 2. Zánka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  2 Költségvetés módosítás 2017.09.30Zánka (XLS, 95 kb)
  2 Zánka költségvetésmódosítás 01-09hó (DOC, 57 kb)
 3. Óvoda felújítása érdekében közbeszerzési eljárás megindítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 4. Települési Arculati kézikönyv elkészítésére és Településképi Rendelet előkészítésére vonatkozó szerződés módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Németh Balázs önkormányzati főépítész
  Melléklet:
  4 AR-M256_20171115_100642 (PDF, 261 kb)
  4 zánka ütemezés_170628 (DOC, 18 kb)
 5. Közművelődési beszámoló 2017 évről, programterv 2018. évre, Naná Bt. vállalkozási szerződése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  5 Faluház Beszámoló 2017 (PDF, 424 kb)
  5 Naná Bt kérelme (DOC, 24 kb)
  5 ZÁNKA PROGRAMTERV 2018 (PDF, 117 kb)
 6. 2018. évi belső ellenőrzési terv
  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
  Melléklet:
  6 2018. évi belső ellenőrzési terv Z (DOC, 48 kb)

Vegyes ügyek:

 1. Községi utak burkolat-felújítására vonatkozó szerződés módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V1 Via Vomito Vállalkozói SZERZŐDÉS Zánka burkolat felújítások végl. (DOC, 99 kb)
 2. Gyógyszertár bérletével kapcsolatos kérelem
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  V2 Bérleti szerződés módosítása (PDF, 71 kb)
  V2 Gyógyszertár bérleti szerződés (PDF, 381 kb)
  V2 dr. Varga Árpád gyógyszerész kérelme (PDF, 73 kb)
 3. Zánka, Rákóczi u. 34. sz. alatti bérlakás egyéni vállalkozói székhely használata iránti kérelem
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 4. Grillhajó üzemeltetésére vonatkozó kérelem
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V4 Tabajdi Ferenc kérelme (PDF, 709 kb)
 5. Elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat iránti kérelem
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V5 Kerschner B kérelme elővás (PDF, 330 kb)
 6. Zánka 1054/37 hrsz-ú telek vásárlására vonatkozó igény visszavonása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V6 Értesítés Kerkápoly Renáta (PDF, 71 kb)
 7. Tájékoztatás a MLSZ döntéséről
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V7 MLSZ értesítése támogatásról (PDF, 83 kb)
 8. Tájékoztatás közforgalom elől el nem zárt magánúttal kapcsolatosan
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 9. Jogi képviselő megbízása lakótelek végrehajtása ügyében
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 10. Polgármester jutalmazására vonatkozó javaslat
  Előterjesztő Péringer Antal az Ügyrendi Bizottság elnöke
  Melléklet:
  V10 Javaslat polgármester jutalmazására ÜB (DOC, 40 kb)

ZÁRT ÜLÉS ELRENDELÉSÉVEL
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Faluház kisraktár felújítására érkezett ajánlat elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Községi táblák cseréjére érkezett ajánlatok elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 3. Rákóczi u. 34. sz. alatti orvosi bérlakáshoz tartozó garázs kapujának cseréjére érkezett árajánlatok
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

ZÁRT ÜLÉS: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázataink elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 3. Települési támogatás megállapítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: