Képviselő-testületi ülés – 2017. szeptember 20.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 20-án (szerda) 15,30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, valamint az érdeklődőket ezúton meghívom.

Helyszín: Zánka, Községháza – tárgyaló (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

Napirend (nyilvános ülés):

 1. Az étkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  1 Előterjesztés Étkezési térítési díjas rendelet mód. Egry Szakközép Isk. (DOC, 68 kb)
  1 Étkezési díj kérelem Erzsébet Alapítvány (PDF, 461 kb)
 2. A parkolás rendjére és a parkolóhelyek megváltására vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  2. előterjesztés parkoló rendelet hatályon kívülh Zánka (DOC, 56 kb)
 3. A településrendezési eszközök felülvizsgálata (előzetes vélemények, kérelmek)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Németh Balázs önkormányzati főépítész
  Melléklet:
  3 Polgár Tibor Rendezési Terv kérelem Zánka 057-19 hrsz. (PDF, 693 kb)
  3 Polgár Tibor Rendezési Terv kérelem Zánka 976-11 hrsz. (PDF, 343 kb)
  3 Siffer Sándor Rendezési Terv módosítás kérelem (PDF, 423 kb)
  3 Szőcs Anna Rendezési Terv módosítás kérelem Zánka 2359-2360 hrsz (PDF, 551 kb)
  3 zánka_előzetes vélemények_170815 (DOC, 26 kb)
 4. Villasori telkek értékesítése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  4 33-2016. Szakvélemény (DOC, 192 kb)
  4 Képek (DOC, 148 kb)
  4 Közműszolgalmak (PDF, 104 kb)
  4 Szabályozási terv szelvény (PDF, 1 mb)
  4 ZÁNKA Villasor 311-1 HRSZ400 (PDF, 1 mb)
 5. Kiállító tér vázlattervének bemutatása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester Szekeres Márton tervező
  Melléklet:
  5 2017-08-21 kiállítóház (PDF, 2 mb)
  5 2017-08-21 rendezés (PDF, 2 mb)
  5 Szekeres M Műszaki Leírás – rendezési tervi javaslat (PDF, 44 mb)
 6. Idősek Napja
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  6 Idősek Napja előterjesztés (DOC, 45 kb)
 7. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  7 Bursa 2018 csatlakozasi_nyilatkozat (PDF, 228 kb)
  7 Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj Zánka 2018 (DOC, 42 kb)
 8. Zánka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  8 HEP felülvizsgálat 2017 Zánka (DOC, 31 kb)
 9. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  9 kötelező felvételt biztosító iskolák véleményezése 2017 (DOC, 41 kb)
  9 VJH 1_2017. sz. hivatalvezetői rend. (PDF, 226 kb)
  9 Zánkai közös hivatal (XLS, 208 kb)
 10. Beszámoló a fogorvosi ellátásról
  Előterjesztő: Dr. Hargitai Zsolt fogszakorvos
  Melléklet:
  10 Fogorvosi beszámoló (PDF, 430 kb)
 11. Tájékoztató az idegenforgalmi szezon értékeléséről
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Sólyom Gyula falugondnok
  Melléklet:
  11 2017 évi strand szezon értékelése (DOC, 164 kb)

Vegyes ügyek:

 1. Körzethatáron kívülről bejáró tanulók bérletköltségének megtérítése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V-1 Bejáró tanulók bérlete napirendi javaslat (DOC, 24 kb)
  V-1 HATÁROZATI JAVASLAT bérlet (DOC, 25 kb)
 2. Strandi bérleménnyel kapcsolatos kérelem
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V-2 Borné Szabó Erika kérelme (PDF, 239 kb)
 3. Ajánlatkérés utcanév táblák cseréjére
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V-3 utcanévtartó (PDF, 325 kb)
  V-3 Zánka táblák határozati javaslat 20170920 (DOC, 18 kb)
 4. Ajánlatkérés közutak aszfaltozására
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 5. Tájékoztatás TOP pályázatról (csapadékvíz-elvezetés)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V-5 Kerékpárút panasz Zánka (PDF, 1 mb)
 6. Kerékpárúttal kapcsolatos bejelentések, kérelmek
  Előterjesztő: Varga Zoltán alpolgármester

Zárt ülés elrendelésével
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Döntés közbeszerzési eljárás lefolytatására kért árajánlatokról (óvoda)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Döntés műszaki ellenőrzésre kért árajánlatokról (óvoda)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 3. Döntés kivitelezésre kért árajánlatokról (faluház melletti kisraktár)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 4. Döntés kivitelezésre kért árajánlatokról (tájház melléképület)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 5. Településrendezési szerződés-tervezet megvitatása (Búzakalász 66 Felcsút Kft.)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 6. Zánka 022/14 hrsz-ú terület hasznosítása (Zánkazen Kft.)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: