Képviselő-testületi ülés – 2018. április 18.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 18-án (szerda) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, valamint az érdeklődőket ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszín: Zánka, Községháza – tárgyaló  (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

Nyilvános ülés:

Napirend:

 1. A községi strand rendjéről és belépő díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  1 Strand rendelet módosítása 2018 I. (DOC, 59 kb)
 2. Pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester2/1. Zánkai Szüreti Mulatság rendezvényre
  Melléklet:
  2.1. Zánkai szüreti mulatság (PDF, 3 mb)
  2/2. Tájház melléképületéből ifjúsági bázispont kialakítására
  Melléklet:
  2.2. Tájház melléképületéből ifjúsági bázispont kialakítása823 (PDF, 4 mb)
  2/3. Defibrillátor beszerzésére
  Melléklet:
  2.3. Defibrillátor pályázat (PDF, 319 kb)
  2.3. MLSZ pályázat (PDF, 388 kb)
  2/4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
  Melléklet:
  2.4. Önkormányzati fejlesztések_Pályázati kiírás_2018 (2) (PDF, 149 kb)
  2/5. Ivóvíz és csatornadíj támogatás igénylésére
  Melléklet:
  2.5. 2018.évi.lakossági víz- és csatornatámogatás.pályázat (PDF, 872 kb)
  2.5. határozati javaslat víz és csatornatámogatás (DOC, 25 kb)
  2.5. Tájékoztatás a 2018.évi.lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása pályázatról (PDF, 50 kb)
 3. Zánka Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosításaElőterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  3. Beszerzési szabályzat Zánka módosítás (DOC, 125 kb)
 4. Árajánlatok elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  4/1. Községi utak kátyúzására
  4/2. Borhét rendezvényeinek hangosítására
  4/3. Virágosításra
  4/4. Önkormányzati ingatlanok telekhatár kitűzésére
  4/5. Irattár rendezésére
  4/6. Zánkai Hírmondó nyomdai előkészítésére és nyomtatására
  4/7. Kútkert és tereprendezési munkák elvégzésére
  4/8. Játszótéri eszközök felújítására
  4/9. Balaton RÉ-BUSZ németországi kirándulásra
  4/10. Napsugár tér és Nádas utca közötti 552/1 hrsz-ú murvás parkoló kialakítására
  4/11. Strand parkoló felfestésére, zöldsziget csökkentésének kivitelezésére
  4/12. Hegyalja utca csapadékvíz elvezetésére
  4/13. Vérkúti utca Dózsa György utca burkolat felújításra
 5. Kerékpárút tervezéséhez tulajdonosi hozzájárulás

Vegyes ügyek:

 1. Civil szervezetek, klubok beszámolója
 2. Civil, szervezetek, klubok támogatási kérelme
 3. Rákóczi Szövetség kérelme
 4. Zánka, Tusakos területén túrakerékpáros centrum kialakítása
 5. Pénzeszköz átadása Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal részére
 6. Megbízási szerződés módosítása (Car-Bay Kft.)
 7. Tájékoztatás zártkerti útpályázatról
 8. Rendőrségi támogatásról
  Melléklet:
  V.8. Határozati javaslat rendőrség támogatás (DOC, 29 kb)
  V.8. Rendőrség támogatás kérés (PDF, 144 kb)
 9. Vállalkozási szerződés módosítása (AFV Tábla Kft.)

Zárt ülés elrendelésével:
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Zánka 1054/49 hrsz-ú ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: