Képviselő-testületi ülés – 2018. május 4.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 4-én (péntek) 8,00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Jegyző Asszonyt, valamint az érdeklődőket ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszín: Zánka, Községháza – tárgyaló (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

Nyilvános ülés:

Napirend:

 1. A Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde külső-belső felújítása közbeszerzési eljárásában érkezett ajánlatok elbírálása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Harsányt István közbeszerzési szaktanácsadó
 2. Árajánlatok elbírálása
  2/1. Csapadékvíz elvezetés (Zánka 7313 út melletti árok) rendezésére
  2/2. Műszaki ellenőrzésre
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 3. Vállalkozási szerződés módosítása és kötbér kötelezettség (A EV Tábla Kft.)
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Zárt ülés elrendelésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Zánkai Hírmondó nyomdai előkészítése, árajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 2. Car-Bay Kft. szerződése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

További dokumentumok: