Kerékpár út

Tisztelt Zánkaiak!

Önkormányzatunk a tervezett kerékpárút Balatonakali-Zánka Borosok útja közötti szakasz engedélyezéséhez járult hozzá. A mellékelt jegyzőkönyvek szerint a 71-es út É-i valamint D-i oldalán is folyik a tanulmányterv készítése, amely egyébként hatályos szabályozási tervünkben is szerepel. A tervek elkészülte után születik döntés a tovább folytatandó tervezésről. Megküldtem a Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete elnökének, Szabó Zsuzsának és alelnökének, Fegyverneky Sándornak a Zánka Balatonszepezd kerékpárúttal kapcsolatos tervezői anyagot (ezzel kapcsolatos testületi határozatok honlapunkon megtekinthetők).

Kérem olvassák el a tervezéssel kapcsolatos eddigi jegyzőkönyveket, valamint Elnök Asszony emailjét, melynek közzétételére felhatalmazott. A ZÜGE közgyűlésén előzőekkel megegyező tájékoztatást adtam. Bízom benne, hogy ez egyértelműsíti mindenki számára a valós helyzetet.

Tisztelettel,
Filep Miklós
polgármester

Letölthető dokumentum: