Kormányhatározat temető bővítéséről

A Kormány 1803/2020. (XI. 17.) Korm. határozata állami tulajdonú ingatlan temető céljára történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány

  1. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján, az Nfatv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Zánka külterület 03/4 helyrajzi számú, az állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) temető bővítése céljára – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladata ellátása érdekében – kerüljön ingyenesen Zánka Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adással járó, valamint az Ingatlant terhelő költségek teljes körű viselését, továbbá az Ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt;
  2. felhívja az agrárminisztert, hogy a Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon a tulajdonosváltozás ingatlannyilvántartási bejegyzésére alkalmas szerződésnek az Önkormányzattal történő megkötéséről.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: e határozat közzétételétől számított 30 napon belül