Közlemény a 2023. évi strandi üzemeltetésről

Tisztelt Fürdőzők!

A községi strand üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Zánkai Községi Strand 2023. évi üzemeltetési idejét az alábbiak szerint határozom meg:

Üzemeltetési idő első napja: 2023. június 1.
Üzemeltetési idő utolsó napja: 2023. szeptember 3.

A strand az üzemeltetési idő alatti nyitvatartási időben fizetős strandként működik, teljeskörűen biztosítva valamennyi szolgáltatását.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyaralótulajdonosok az idei évben is jogosultak nyaralóingatlanonként legfeljebb öt személy megjelölésére, akik részére az önkormányzat nyaralóbérletet állít ki. A kérelem mintája letölthető a település honlapjáról, illetve megtalálható a közlemény mellékleteként (lent). A kitöltött kérelmet és a tulajdoni lapot kérem a e-mail címre szíveskedjenek megküldeni. A kérelemnek május 31. napjáig az önkormányzathoz meg kell érkeznie. A hibásan, hiányosan, elkésetten vagy valótlan adattartalommal előterjesztett kérelem hatálytalan. A nyaralóbérlet ára 2023-ban változatlanul 8.000 Ft/fő és a strand 1. sz. pénztáránál váltható ki.

Újdonság, hogy a zánkai állandó lakcímmel rendelkező személy – lakóingatlanonkénti legfeljebb egy kérelem benyújtásával – jogosult legfeljebb öt egyenesági családtagja vagy házastársa megjelölésére, akik részére az önkormányzat zánkai családi szezonbérletet állít ki. A kérelemnek a tárgy év május 31. napjáig az önkormányzathoz meg kell érkeznie. Az elkésetten előterjesztett kérelem hatálytalan. A zánkai családi szezonbérlet ára 8.000 Ft/fő és a strand 1. sz. pénztáránál váltható ki.

Zánka, 2023. március 3.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: