Közlemény a 2024. évi strandi üzemeltetésről

Tisztelt Fürdőzők!

A községi strand üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Zánkai Községi Strand 2024. évi üzemeltetési idejét az alábbiak szerint határozom meg:

Üzemeltetési idő első napja: 2024. június 1. (szombat)
Üzemeltetési idő utolsó napja: 2024. szeptember 1. (vasárnap)

A strand az üzemeltetési idő alatti nyitvatartási időben fizetős strandként működik, teljeskörűen biztosítva valamennyi szolgáltatását.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyaralótulajdonosok az idei évben is jogosultak nyaralóingatlanonként legfeljebb öt személy megjelölésére, akik részére az önkormányzat nyaralóbérletet állít ki. A kérelem mintája letölthető az önkormányzat honlapjáról. A kitöltött kérelmet és a tulajdoni lapot kérem a e-mail címre szíveskedjenek megküldeni. A kérelemnek május 31. napjáig az önkormányzathoz meg kell érkeznie. A hibásan, hiányosan, elkésetten vagy valótlan adattartalommal előterjesztett kérelem hatálytalan. A nyaralóbérlet ára 2024-ben változatlanul 8.000 Ft/fő és a strand 1. sz. pénztáránál váltható ki.

A zánkai állandó lakcímmel rendelkező személy – lakóingatlanonkénti legfeljebb egy kérelem benyújtásával – jogosult legfeljebb öt egyenesági családtagja, illetve házastársa megjelölésére, akik részére az önkormányzat zánkai családi szezonbérletet állít ki. A kérelemnek a tárgy év május 31. napjáig az önkormányzathoz meg kell érkeznie. Az elkésetten előterjesztett kérelem hatálytalan. A zánkai családi szezonbérlet ára 8.000 Ft/fő és a strand 1. sz. pénztáránál váltható ki.

Zánka, 2024. február 14.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester