Közlemény a 65. év felettiek részére történő segítségnyújtásról

Azon 65. évüket betöltött személyek részére, akikre az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a nem vonatkozik Zánka Község Önkormányzata az alábbi segítséget tudja nyújtani:

Amennyiben Ön 65. életévét betöltötte és nem rendelkezik Zánkán olyan – életkoránál fogva kevésbé veszélyeztetett – családtaggal, akinek segítségére támaszkodhatna, úgy az Önkormányzat felajánlja Önnek a segítségét és heti egy alkalommal elvégzi Önnek a bevásárlást és kiváltja a gyógyszereit.

Amennyiben Ön a fenti segítséget igényli, úgy azt az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tudja jelezni:

Telefon: +36 (30) 553 84 77
E-mail:

A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatást adunk.

Zánka, 2020. március 25.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester