Közlemény a Balaton és parti zóna nádasainak minősítéséről

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezekben folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (11.13.) Kormányrendelet (Nádasrendelet) 5. § (1) bekezdése alapján a (2) bekezdésben meghatározott nádasokat környezet-, természet- és vízminőség-védelmi szempontból ötévenként, a partvonalszabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek felülvizsgálatát megelőzően minősíteni kell. Az (5) bekezdés értelmében a minősítést a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság, valamint a működési területével érintett vízügyi igazgatóság közreműködésével – az illetékes területi természetvédelmi hatóság végzi el.

A Balaton parti sáv 2020. évi légifotók alapján készült növényzetfelmérés és a nádasok 22/1998. (11.13.) Kormányrendelet szerint készült minősítést a Balaton jogi partvonalán belüli és azon kívüli nádasokat és egyéb növényzetet a mellékelt dokumentáció szerinti minőségi osztályba sorolták.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: