Közlemény a Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2024/2025. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratására az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 18-án és 19-én 8.00 órától 17.00 óráig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),·
  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve állandó tartózkodási kártya,
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő/ törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Igazgatójának TK/172/00186-58/2024. számú határozata rendelkezik, amely a tankerületi központ honlapján (Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről szóló TK/172/00186-58/2024. számú határozata) közzétételre került. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index).

A szülőt megilleti a szabad intézményválasztás joga, szabadon választhatja meg azt a nevelési – oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételéről elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, azonban lehetősége van a szülőknek/törvényes képviselőknek az előzetes online adatszolgáltatásra is. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Fenyvesi Zoltán Mihály
tankerületi igazgató
Balatonfüredi Tankerületi Központ