Közlemény a Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó környezeti hatástanulmányról

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d., KSH: 15796019-8411-312-01, KÜJ: 100137590, a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., a továbbiakban: Szakértő) kérelmére lefolytatott, VE-09/KTF/00058-33/2020. ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban előírt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása tárgyában a 2020. október 30. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező – „A Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó környezeti hatástanulmánya” című – dokumentáció alapján VE-09/KTF/07970/2020. ügyiratszámon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult, melyről a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgya: A Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás. Az ügyben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására került sor, melynek VE-09/KTF/00058- 33/2020. ügyiratszámon hozott lezáró határozata szerint a tervezett tevékenység megvalósítása esetén természetvédelmi szempontból, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására szükséges. A tervezett tevékenység környezetvédelmi engedély birtokában végezhető.

Letölthető dokumentumok: