Közlemény – A Balatonpart közterületei partvédő műveinek rendezésére, mélyfekvésü területeinek feltöltésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d„ KSH: 15796019-8411-312-01 KÜJ: 103061113, továbbiakban: Ügyfél) megbízásából, a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., továbbiakban: Szakértő) által a Balaton, azon belül a part mélyfekvésű közterületeinek feltöltése, partvédművek rendezésere tekintettel kérelmezett előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása tárgyában a kérelem mellékletét képező, 2019. december 06-án benyújtott dokumentáció alapján VE-09/KTF/07804/2019. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult, melyről a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (Xli. 25.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgya: A Balatonpart közterületei partvédő műveinek rendezésére, mélyfekvésü területeinek feltöltésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.

Ügyiratszám: VE-09/KTF/07804/2019.

Az eljárás megindításának napja: 2019. december 7.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügy rövid ismertetése: A Balaton üzemi vízszint maximális értékének 2019-től megvalósuló emelése a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő partfalak és partvédőművek átépítését igényli, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet figyelembe vételével.

„A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejtesztések-mederkotrások” megnevezésű projekt a területvásárlással nem járó, part menti – állami és önkormányzati – közterületi szakasszal rendelkező települések területeinek feltöítésére, átalakítására vonatkozik. Ezek a területek tipikusan, elsődlegesen strandterületek, kikötők és sétányok.

A kérelemmel érintett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. melléklet 125. sorában nevesített, azaz előzetes vizsgálati eljárás köteles tevékenység.

Letölthető dokumentumok: