Közlemény a Dózsa György utca felújításáról

A Dózsa György út felújításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

  • Az út felújítása félpálya lezárással történik, tehát figyelmesebb, lassabb közlekedéssel, de folyamatosan járható lesz. A megemelendő fedlapokkal együtt is. A szükséges táblásítás,  forgalomirányítás kihelyezésre kerül.
  • Valamennyi hatósági jármű (tűzoltóság, rendőrség, mentő, stb.) közlekedését biztosítani kell és emellett a hulladékszállító (PROBIO) járművei is közlekedhetnek, a szelektív hulladékszállítás biztosításával együtt. Az út senki elől folyamatosan nem lesz lezárva.
  • A kivitelező figyelmét külön felhívtam a május 25.-i lim-lom napokra, amely talán lassabban, de a tervezett napon megtörténik.
  • Jelen felújítás a zöldterületet nem érinti, a jelenlegi burkolatszélesség kerül felújításra. Természetesen az 5-6 cm burkolatemelkedést, murvás padkával az É.-i oldalon meg kell támasztani.

A szerződés szerinti befejezési határidő június 15. A Kivitelező tájékoztatása szerint június első napjaira befejezi a munkát.

Fenti információkat a honlapra, és a Zánka TV-re is feltesszük, valamint a Kivitelező képviselőjének is megküldöm (fentieket a Kivitelezővel egyeztettem). Az építkezés közbeni észrevételekkel kérem, közvetlenül Hivatalomat keressék meg!

Én úgy gondoltam (gondoltuk a Testülettel együtt), hogy ezt a felújítást az ott tulajdonnal rendelkezők, és az egész falu közössége kedvezően fogadja.

Bízom benne, hogy ez így is lesz.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester