Közlemény a polgármester és az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

A Zánka Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a polgármesterjelölt és az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Zánka községben a választópolgárok száma 884 fő, a jelöléshez szükséges ajánlások száma 9.

Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Zánka községben a választópolgárok száma 884 fő, a jelöléshez szükséges ajánlások száma 27.

Az ajánlások számának megállapításával szemben jogszabálysértésre, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 2019. augusztus 11-én 16.00 óráig nyújthat be a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást írásban – személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben eljuttatva – a Zánka Helyi Választási Irodánál (8251 Zánka, Iskola u. 11., e-mail: ).

A polgármesterjelöltét, valamint az egyéni listás képviselőjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

Rozgonyi Viktória
jegyző
HVi vezetője