Közlemény a településrendezési eszközök módosításáról

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Zánka Község Önkormányzata a 2019-2023 választási ciklusban a jogbiztonság és a kiszámíthatóság biztosítása érdekében a ciklus hátralevő részében már csak egyetlen alkalommal, egy eljárás keretében fogja módosítani a településrendezési eszközöket.

A fentiek alapján, amennyiben tervezi a településrendezési eszközök módosítása iránti kérelem benyújtását, úgy kérem, hogy a kérelmét legkésőbb 2022. november 30. napjáig terjessze elő.

Az ezt követően beérkezett kérelmeket az önkormányzat csak a következő választási ciklusban fogja elbírálni.

Zánka, 2021. november 8.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester