Közlemény a Zánka belterület 1054/46 hrsz-i számú közterület elnevezéséről

Tisztelt Lakosság!

A Zánka belterület 1054/45 hrsz. és 1054/46 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület feladata. A 16/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet értelmében a közterület elnevezésére az alábbi javaslatot teszem:

„Kútrét utca”

Kérem a T. Lakosságot, hogy az elnevezéssel kapcsolatos véleményüket a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 8251 Zánka, Iskola utca 11. szám alatti postacímére vagy a  e-mailcímre szíveskedjenek megküldeni 2020. október 21-ig.

A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.

Köszönettel:

Filep Miklós
polgármester