Közlemény a Zánka, Tusakos dűlő településrész a 753/3, 753/5, 747/5 hrsz, valamint 741/10 hrsz-ú belterületi közutak átnevezéséről

Tisztelt Lakosság!

A Zánka Tusakos dűlőben elhelyezkedő, a 753/3, 753/5, 747/5 hrsz, valamint 741/10 hrsz-ú belterületi közterületek elnevezése vált szükségessé.

Nevezett közterületek a Tusakos településrészen két blokkban, egymással nem érintkezve helyezkednek el, ezért azok fekvéséből adódóan két elnevezés meghatározása lenne célszerű.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, illetve a 7/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a közterület elnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően a közterületek elnevezésére az alábbi javaslatot teszem:

Hrsz.Javaslat
753/3, 753/5, 747/5Kévekötő utca vagy Boróka utca
741Berkenye utca

Kérem a T. Lakosságot, hogy az elnevezéssel kapcsolatos véleményüket a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 8251 Zánka, Iskola utca 11. szám alatti postacímére vagy a  e-mailcímre szíveskedjenek megküldeni 2024. február 5-ig.

A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.

Filep Miklós
polgármester