Közlemény az általános iskolák 2021/2022. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratására az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15-én és 16-án 8.00 órától 17.00 óráig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyennek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve állandó tartózkodási kártya,
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő/ törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Igazgatójának TK/172/00059-19/2021. számú határozata rendelkezik, amely a tankerületi központ honlapján (https://kk.gov.hu/balatonfured) közzétételre került. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index).

A szülőt megilleti a szabad intézményválasztás joga, szabadon választhatja meg azt a nevelési – oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételéről elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A fennálló járványügyi helyzetre tekintettel a beiratkozás végrehajtására vonatkozó speciális szabályokról az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10) EMMI határozata rendelkezik. Az általános iskolák beosztást készítenek a beiratkozás időpontjáról, melyről a választott intézménynél érhető el pontos információ. Elektronikus úton is be lehet iratkozni, ebben az esetben a szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Szabó Lajos Konrád
tankerületi igazgató
Balatonfüredi Tankerületi Központ