Közlemény az el nem szállított lomhulladék eltávolítása tárgyában

Alulírott Filep Miklós, mint Zánka Község Önkormányzata polgármestere az alábbiakra hívom fel a T. Ingatlantulajdonosok figyelmét:

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közleményben jelezte, hogy a lomtalanítás során keletkezett hulladék átadásánál személyesen szükséges jelen lenni az ingatlantulajdonosnak vagy meghatalmazottjának. Előzetes egyeztetés nélkül, közterületre kihelyezett lomhulladékot nem szállítja el (http://bfhullkft.hu/lomtalanitas/).

Kérem a lomtalanítás során szíveskedjenek ezt figyelembe venni. Továbbá kérem szíveskedjenek haladéktalanul gondoskodni a kihelyezett, de el nem szállított lomhulladék közterületről való eltávolításáról!

A közterületen szabályellenesen elhelyezett lomhulladék a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, amely bírság kiszabását vonhatja maga után.

Együttműködésüket köszönöm!

Zánka, 2020. május 27.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester