Közlemény építési telkek értékesítéséről

Tisztelt Érdeklődők!

Zánka Község Önkormányzata az alábbi építési telkeket kínálja fel értékesítésre:

Hrsz.TerületVételár
1066/121258 m2
(megjegyzés: a telket egy 2 kV áramerősségű légkábel keresztezi)
5.251.000 Ft + áfa
311/6900 m219.251.000 Ft + áfa
311/7900 m219.251.000 Ft+ áfa
311/8900 m219.251.000 Ft + áfa

A vételi ajánlatokat kérem, hogy legkésőbb 2021. október 31. napjáig írásban küldjék meg az Önkormányzat 8251 Zánka, Iskola utca 11. szám alatti címére. Az ajánlaton kérem mindenképpen szerepeltessék a vevő(k) nevét, lakcímét, telefonszámát, illetve e-mail címét, továbbá a telek helyrajzi számát és a vételár összegét. Az ajánlati kötöttséget az ajánlattevőnek a soron következő képviselő-testületi ülés napjáig, de legalább 2021. november 30-ig fenn kell tartania.

A telkekkel kapcsolatosan további tájékoztatást a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője tud nyújtani a +36 (30) 828-30-39 telefonszámon.

Jogi tájékoztatás:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A 17. § b) pontja szerint nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni a törvényben meghatározott forgalmi értékhatárt meg nem haladó ingatlan vagyontárgy tulajdonjogának átruházása, vagy hasznosítása esetén. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képezi. A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján, az ingatlan értékesítéséhez nem szükséges versenyeztetési eljárást lefolytatni. Ugyanakkor a 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Zánka, 2021. szeptember 14.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester