Közlemény Zánka község Települési Arculati Kézikönyvéről

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte, melynek célja a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezel egységes védelme.

Zánka Község Önkormányzata a településkép védelmét eddig is kiemelt fontosságúnak tartotta, hiszen már 2015. évben megalkotta a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 21/2015. (II. 4.) önkormányzati rendeletét.

Az új törvény értelmében minden településnek el kellett készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét (a továbbiakban TKR), illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvei (továbbiakban: TAK).

Zánka Község Önkormányzata 76/2017. (IV. 10.) Z. önkormányzati határozatával a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező iroda ajánlatát fogadta el a TAK és a TKR elkészítésére. A tervezési folyamat Németh Balázs önkormányzati főépítész folyamatos felügyelete mellett zajlott. Az önkormányzat 2017. június 26-i ülésén 155/2017. (VI. 26.) számon döntést hozott a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A TAK-ot a kormányrendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kellett elkészíteni, ennek alapján a TAK:

  • meghatározza a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit,
  • javaslatokat tesz a minőségi formálásra vonatkozóan,
  • bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat,
  • irányt mutat az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez annak érdekében, hogy a minőségi természeti- és épített környezet fennmaradjon.

A kézikönyv széles körű társadalmasítása érdekében előzetes tájékoztató lakossági fórumot tartott az önkormányzat 2017. augusztus 19-én, közel 20 fő részvételével.

A 314/2012. (XI. 8.) Komi. rendelet 43/A § (3) bekezdése alapján kapott adatszolgáltatás figyelembevételével 2017. novemberre elkészült Zánka Települési Arculati Kézikönyvének egyeztetési anyaga, melynek bemutatásáról szóló lakossági fórum 2017. december 19-én került megrendezésre. A fórumon elhangzottak, valamint a Lechner Tudásközpont oldalára feltöltött TAK munkaanyaghoz érkezett államigazgatási vélemények figyelembevételével került véglegesítésre Zánka Településképi Arculati Kézikönyve, melyet a Képviselő-testület 274/2017. (XII. 29.) önkormányzati határozatával elfogadott.

A kézikönyv az önkormányzat weboldalán és az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.

A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 43/B § (1) bekezdésében foglaltak szerint az elfogadott dokumentumokat Zánka község hivatalos weboldalán a www.zanka.hu oldalon közzétesszük és erről az érintett államigazgatási szerveket jelen közleménnyel, valamint elektronikus úton értesítjük.

További dokumentumok: