Lakossági fórum – 2017. augusztus 16.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 16-án (szerda) 15.00 órakor a Faluház nagytermében (Zánka, Rákóczi utca 32.) lakossági fórumot tart az alábbi témakörben:

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítése

A képviselő-testület 76/2017. (IV.10.) határozatával döntött a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetéséről a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan. A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásnak célja a helyi hagyományokba, természeti és építészeti környezetbe illeszkedő épületek, építmények létrejöttének, a harmonikus településkép alakulásának elősegítése. A kézikönyv és a rendelet várható hatása a harmonikus, környezetbe, építési, települési hagyományokba illeszkedő építési tevékenység előtérbe kerülése, a lakosság, az építtetők szemléletének pozitív változása, az értékek megismertetése. A településképi előírások alkalmazása révén az egységes falukép formálásának lehetősége a helyi rendelet előírásain keresztül adottá válik.
A lakossági fórumra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat.

Filep Miklós
polgármester