Lakossági fórum – 2017. december 19.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 19-én (kedd) 16.00 órakor a Faluház nagytermében (Zánka, Rákóczi.u. 32.) lakossági fórumot tart a Településképi Arculati Kézikönyv, és településképi rendelet készítésével kapcsolatosan.

A képviselő-testület 76/2017. (IV. 10.) határozatával döntött a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetéséről a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan. A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásnak célja a helyi hagyományokba, természeti és építészeti környezetbe illeszkedő épületek, építmények létrejöttének, a harmonikus településkép alakulásának elősegítése. A kézikönyv és a rendelet várható hatása a harmonikus, környezetbe, építési, települési hagyományokba illeszkedő építési tevékenység előtérbe kerülése, a lakosság, az építtetők szemléletének pozitív változása, az értékek megismertetése. A településképi előírások alkalmazása révén az egységes falukép formálásának lehetősége a helyi rendelet előírásain keresztül adottá válik.

A lakossági fórumra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat!

Letölthető dokumentumok: