Lakossági tájékoztatás az orvosi szolgálatról

Tisztelt Állampolgárok!

Az orvosi szolgálattal kapcsolatos változásokról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás (a továbbiakban: IT.) 2013-ban kezdeményezte a háziorvosi vállalkozói szerződés módosítását. Ez akkor a háziorvos teljes elutasítása miatt meghiúsult.

2015-ben az IT. a testületek felhatalmazásával ismét kezdeményezte a szerződés módosítását. Önkormányzataink az elmúlt években 5 millió Ft/év nagyságrendben támogatták a háziorvosi praxis működését. Gyakorlatilag a teljes infrastruktúra, plusz asszisztencia, felújítás, karbantartás, működtetés költségeit átvállalták. Több alkalommal kezdeményeztük a költségek megosztását, ez minden esetben – jelenleg is – teljes elutasításra talált. A háziorvosi praxisok finanszírozása Zombor Gábor államtitkár úr tájékoztatása szerint 2010. óta 35%-kal emelkedett, ebben az évben pl. 130ezerFt/hó összeggel. Erre való tekintettel, valamint a térség jelentős részében példátlanul magas támogatás csökkentésére kértük a költségmegosztást. A 2015. évi várható 19 millió Ft-os OEP támogatáson felül (2014-es 17.336.000.-Ft volt, ehhez jön 2015-ben a 130.000.-Ft/hó), Önkormányzataink további 5 millió Ft támogatást biztosítottak a háziorvosi szolgálat részére, amely így összességében 24 millió Ft-ra emelkedett.

A tárgyalások folyamán a Király Gyógyító Bt. vezetője egyetlen engedményre volt hajlandó, hogy a takarítást a szolgálat dolgozói elvégzik. Az Egészségügyi IT. ajánlata az volt, hogy az eddigi 5 millió Ft-ból 2,5 millió Ft-ot (az egyik asszisztens bérét, a nivegy-völgyi települések betegszállító buszköltségét, és a balatonszepezdi időszakos gyógyszertár költségeit) vállalják. A szolgálattól azt kértük, hogy a további 2,5 millió Ft-ot a rendelők működési költségeire biztosítsa.

Doktornő felkereste Filep Miklós IT elnököt, akivel megállapodtak, hogy a szolgálat tételes költségeit a Doktornő bemutatja az IT-nek, és amennyiben a költségek olyan jelentős mértékűek, úgy a finanszírozás összegét módosítják. A praxis részletes költségkimutatását, a megbeszélés ellenére nem kaptuk meg. Doktornő írásban közölte, hogy az IT. ülésén nem vesz részt, kéri, a végleges döntésről tájékoztassák.

Összegezve: a háziorvosi alapellátás szerződésének közös megegyezéssel történő módosítására irányuló önkormányzati kezdeményezés nem járt eredménnyel.

Ezt követően Doktornő ügyvédje levélben tudatta, hogy az IT. által közölt feltételekkel a szolgálat ellátását nem vállalja, a szerződést felbontottnak tekinti. Erről Doktornő a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályát, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat is tájékoztatta.

Ezután ismét megbeszélést kezdeményezett az IT. elnöke, amelyre válaszként Doktornő ügyvédje írásban közölte, hogy a jövőben kérdéseinket, felvetéseinket írásban neki küldjük meg, amelyre írásban választ kapunk.

Az IT. fentiek ismeretében a szerződés felbontását véglegesnek tekintette, amelyről az érintetteket tájékoztattuk. A Király Gyógyító Bt-nek szerződésünk szerint, 2015.december 31- ig ellátási kötelezettsége van. Amennyiben eddig az időpontig a praxis értékesítése a Király Gyógyító Bt. részéről nem történik meg, az Önkormányzatok a térség egészségügyi ellátását kötelezettségüknek, ill, a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítják.

A fentiekkel kapcsolatosan valamennyi nyilvános ülési jegyzőkönyv, levelezés az érintett Önkormányzatok honlapján megtekinthető.

Letölthető dokumentumok: