Lakossági tájékoztató égéstermék-elvezetők vizsgálatával kapcsolatban

A BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet értesíti a lakosságot, hogy 2018. január 1. napjától – a társasházi ingatlanok kivételével – gazdálkodó szervezetek székhelyeként, telephelyeként fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok tulajdonosai részére a kéményseprés már nem kötelező, de ajánlott.

Az ingatlan tulajdonos kezdeményezésére a Kéményseprőipari szerv egy közösen egyeztetett időpontban, a törvényben előírt gyakorisággal (szilárdüzemű tüzelőberendezés esetén évente, gázüzemű tüzelőberendezés esetén kétévente) térítésmentesen végzi el az égéstermék-elvezetők, kémények vizsgálatát.

Telefonos elérhetőség: 1818

BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet Ügyfélszolgálati csoport