Mobiltelefon

Hivatalunkhoz az alábbi talált tárgy került átadásra:

Tárgy megnevezése: mobiltelefon
Tárgy leírása: SAMSUNG típusú mobiltelefon; Vastrónon ülő Deadpool-os tokkal
Átadás ideje: 2020.06.26.
Kiadás feltétele: PIN kód ismerete

Tájékoztatás:

Ptk. 5:56. § [A jegyző eljárása]
(1) Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak.

Ptk. 5:58. § [A talált dolog értékesítése]
(1) Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.
(2) A talált dolgok értékesítésére a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagy zár alá vett vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Zánka, 2020. június 29.

Farkas-Nagy Anita
ügyintéző