Negyedszázad alatt megújult a település

Filep Miklós polgármesternek Kontrát Károly belügyminiszter-helyettes adta át a kitüntetést a szaktárcánál. Fotó: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Elkötelezett vagyok a településért, a térségért, a folyamatos fejlődésért – mondta egyebek mellett Filep Miklós. Zánka polgármesterével Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetése kapcsán beszéltünk.

A kitüntetést Áder János, Ma­gyarország köztársasági elnö­ke adományozta, és Kontrát Károly belügyminiszter-he­lyettes adta át a Belügymi­nisztériumban az augusztus 20-a alkalmából rendezett ün­nepségen. Fiiep Miklós úgy fogalmazott, nagy megtisztel­tetésnek tekinti, és Örömmel vette át az állami kitüntetést, amire nem számított, de az el­ismerés természetesen nagyon jól jön az embernek.

A polgármester felidézte, 25 éve tölti be posztját társa­dalmi megbízatásban, és ta­valy, nyugdíjba vonulásáig a Dunántúli Regionális Vízmű észak-balatoni fenntartási ve­zetője is volt. Úgy fogalma­lzott, községvezetői regnálása alatt teljesen átalakult a jelen­leg 1015 lakosú Zánka. Esze­rint új, illetve korszerű falu­központ és intézményhálózat épült, egyebek között orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda, isko­la, posta.

Megújították a strandot, minden igényt kielégít a náluk levő szolgáltatás, és van fogor­vos, állatorvos is. Útjaik zömét felújították, a munkát folytat­ják. Büszkék a kultúrházra, a közműhálózatra, a szépen rendbe tett temetőre. Mindezt folyamatosan karbantartják, szépítik, gondozzák. Az Er­zsébet-tábor ugyan már nem hozzájuk tartozik, de öregbíti Zánka nevét, és ott sok gyerek, illetve család pihenhet.

Filep Miklós örömmel be­szélt arról, hogy csendes, bé­kés üdülőfalu hírében állnak, stabilan működnek, hitelt so­sem vettek fel.

Rendezvényeik sokrétűek, kulturális életük kiemelkedő, egész évben pezseg náluk az élet. Tervezik egyebek mellett kikötő építését a strand nyuga­ti részén, a Balatoni Bringa kőrút Zánka-Balaíonszepezd közötti szakaszának létrehozását, parti sétányt, a strandon a partvédmű felújítását.

Mindemellett korszerűsítik a könyvtárat, az infrastruktú­rát, a tájháznál ifjúsági részt hoznak létre, felújítják a német nemzetiségi óvoda és bölcsőde konyháját.

– Hogy 25 év múl­va is egy szép, vonzó Zánkára tekinthessenek az emberek, amelyre a maihoz hasonló, jó közösség jellemző – fogalma­zott a polgármester.

(Forrás: Napló, 2019. szeptember 6.)